Strategisch HR- en organisatieadvies voor lerende organisaties

Kennislab geeft advies en begeleiding bij werk- en organisatievraagstukken waar geen pasklare antwoorden en oplossingen voor bestaan.

In onze complexe en veranderlijke wereld staan we vrijwel dagelijks voor werkvragen en -dilemma’s die onbekend terrein zijn. Beleid, werkprocessen en management kunnen dan meestal ook geen pasklare antwoorden en oplossingen bieden. Maar de gevolgen zijn in veel organisaties pijnlijk zichtbaar: opstapelend werk, hoge werkdruk, ontevredenheid, stroeve samenwerking en een gespannen sfeer, klachten van klanten/burgers en management dat voortdurend brandjes blust. Hoe doorbreek je dat?

Een alternatief Kennislab helpt organisaties ‘lerend organiseren’. Dat draait zeker niet alleen om moderne vakkennis en beroepsvaardigheden, maar vooral om het ontwikkelen van een nieuwsgierige, onderzoekende houding, reflectievermogen en denkkracht. En om een open dialoog over de overtuigingen waarmee mensen in het werk staan. Die bagage helpt om onverwachte of nieuwe situaties snel te overzien, interne steun en samenwerking snel te regelen, klanten/burgers die zich gehoord en gekend voelen, en medewerkers die gelukkiger en beter in balans zijn.

Voor wie? Kennislab werkt voor kleine, veelal maatschappelijke organisaties zonder HR afdeling, maar ook voor organisaties die aanvullend of op projectbasis behoefte hebben aan de expertise van Kennislab.

Meer weten? Of kennismaken? Ik ontmoet je graag.


Lees meer over Kennislab

Over Kennislab

Mijn naam is Nienke van Wissen van Veen (1978). Ik ben consultant Leren & Organisatieontwikkeling. Sinds 2012 werk ik als zelfstandig adviseur, mijn bedrijf heet Kennislab.

Ruim 10 jaar werkte ik als consultant/adviseur, opleidingsadviseur en beleidsmaker in loondienst op HR afdelingen van hoofdzakelijk maatschappelijke organisaties. Ik heb gewerkt bij meerdere organisaties die moeilijke tijden doormaakten. Dat was niet altijd makkelijk en leuk, maar wel een geweldige snelkookpan voor mijn eigen ontwikkeling. Ik leerde daar dat dialoog over morele dillema’s essentieel is voor het functioneren van een organisatie. Die verhalen bevatten namelijk alle informatie die organisaties nodig hebben om beter te presteren. Door samen een moreel referentiekader te ontwikkelen van waaruit mensen handelen als je niet terug kunt vallen op bestaand beleid en protocollen, vergroot je zelfstandigheid, werkplezier en eigen initiatief van medewerkers en stijgt de klanttevredenheid.

Ook viel het mij op dat sommige mensen veel beter om kunnen gaan met grote veranderingen dan anderen. Daar ben ik mij in gaan verdiepen. Gaandeweg zag ik steeds meer overeenkomsten tussen die mensen, ondanks dat het heel verschillende personen waren. Het viel mij op dat hun houding en gedrag ‘aangenaam besmettelijk’ was en dat anderen het dus ook kunnen leren. Zo is Kennislab ontstaan als expert in lerend organiseren en veranderen. Niet alleen voor strategisch advies, maar ook voor pragmatische ondersteuning voor managers bij de ontwikkeling van hun medewerkers.

Meer weten over mijn achtergrond? Kijk dan op mijn LinkedIn profiel.

 

Nienke van Wissen - van Veen

Diensten

Kennislab begeleidt directie, management en medewerkers bij het ontwikkelen van denkkracht om optimaal te presteren en leidt dialoog over werkwaarden in goede banen. Dat kan Kennislab op drie manieren ondersteunen:

Werkwijze

Het recept voor de chemie van Kennislab wordt gevormd door de volgende ingrediënten:

Leren als proces
Leren is een proces en geen eenmalige activiteit. Doel is om nieuwe inzichten te integreren in het werk of de werkwijze. Daarnaast is het minstens zo belangrijk om de vaardigheden te ontwikkelen waarmee je snel inzicht krijgt in nieuwe ontwikkelingen en je sneller en makkelijker kunt anticiperen op veranderingen.

Integrale aanpak
Leren doe je van en met elkaar. Mensen leren sneller als de mensen om hen heen ook actief zijn. Er verandert relatief weinig als slechts één persoon iets anders doet, maar de leidinggevende en collega’s als vanouds reageren. Bij een integrale aanpak ontstaat verbinding en synergie tussen mensen.

Een integrale aanpak betekent zeker niet dat iedereen één uniform leertraject moet volgen. Ieder mens heeft tenslotte zijn/haar eigen talenten, leerdoelen en voorkeursleerstijl.

Denkkracht
Essentieel voor organisaties met een snel veranderende omgeving. Denkkracht bestaat uit kritisch luisteren, relevante en open vragen stellen, je laten bevragen door anderen, reflecteren en de vaardigheid om weten in doen om te zetten.

Delen is vermenigvuldigen
Kennis is het enige dat je kunt vermenigvuldigen door het te delen. Kennisdeling heeft niet alleen voordelen voor andere mensen. Onderzoek heeft ook uitgewezen dat kennis delen jouw eigen leereffect maximaliseert. Daarom is het vrijwel altijd onderdeel van Kennislab Leertrajecten.

Duurzaam
Duurzaamheid is zorgvuldig omgaan met geld en middelen. Maar gaat ook over investeren op de lange termijn. Geforceerde verandering in een hogedrukketel is vaak onnodig, en geeft een groot risico op weggegooid geld en teleurstelling. Nienke geeft de voorkeur aan geleidelijke veranderingen waarbij vooraf heldere doelen worden gesteld, maar het proces slechts op hoofdlijnen wordt uitgedacht. Zowel bij (individuele) ontwikkeltrajecten als een organisatieverandering. Duurzaamheid is namelijk ook makkelijk kunnen bijsturen als iets niet of onvoldoende werkt of nieuwe ontwikkeling zich voordoen.

Investering
Nienke werkt bij voorkeur op abonnementsbasis; daarbij spreken we samen een vaste maandelijkse vergoeding af gedurende de gehele looptijd van het project / de opdracht. Daarbij ontvang jij geen aanvullende factuur als de opdracht periodiek om meer inzet vraagt. Zo kom jij nooit voor verrassingen te staan en heeft Nienke altijd voldoende tijd voor jullie gereserveerd voor advies en praktische ondersteuning.

Blog

In alle eerlijkheid, dit begon niet als een blog. Meer als een confronterend gesprek met mezelf na vele vruchteloze pogingen om te bloggen. Toen ik mijzelf dwong om vragen te beantwoorden die ik doorgaans aan anderen stel, gebeurde er iets interessants Het…

contact

Nieuwsgierig? Meer informatie?
Stel onderstaand vrijblijvend uw vraag en ik
neem zo spoedig mogelijk contact met u op.